Rakon je ukázkovým příkladem customerizace ve výrobě

Rakon je ukázkovým příkladem customerizace ve výrobě

V současném globalizovaném světě je pro firmy čím dál těžší definovat unikátní prodejní vlastnosti. Firma Rakon se specializuje na výrobu atypických rozměrů již existujících produktových řad elektro skříní. Při jejich výrobě není potřeba dodatečných nákladů, což je v současnosti největší konkurenční výhoda společnosti. Do 14 dnů dokáží vyprodukovat atypický výrobek v požadovaném množství. Tento postup odpovídá customerizaci, tedy konečnému stupni segmentového marketingu. Produkt je tvořen na míru zákazníka. 

Customerizace v B2B prostředí nahrává lokálním výrobcům

Customerizace či one to one marketing je typický především pro B2B prostředí (podnikání mezi společnostmi). Rakon je česká společnost, která dodává většinu své produkce firmám na evropském trhu. Jde o další aspekt konkurenční výhody, na kterou nejsou asijští výrobci schopní pružně reagovat. Nemají dostatečně přímý a blízký vztah s evropskými zadavateli. Cílem one to one marketingu je tedy nabídnout zákazníkovi individuální řešení, které je často atypické a v omezených kusových sériích. B2B transakce dosahují vyšších objemů a investice do přizpůsobení vykazují vyšší návratnost. Individualizace výroby posiluje i vztahy mezi firmami. Postupně se rozvíjí schopnost reakce na individuální požadavky protistrany.

Důležitost nabídky na internetu pro výrobní firmy 

V případě Rakonu se podařilo zvládnout komunikaci se zákazníky, zjišťovat jejich potřeby a přání a následně přizpůsobit výrobní řešení specifickým potřebám. Moderní zadavatelé přebírají iniciativu. Informace o výrobcích si dohledávají na internetu, porovnávají a mají poměrně rozsáhlé možnosti výběru nebo alternativních řešení. Okolo 70% B2B zakázek je rozhodnuto před tím, než se zadavatel setká s obchodníkem (Marco BBN, ©2014). Zákazníci dopředu hledají informace na internetu, snaží se správně pochopit problematiku a hledají důvěryhodného dodavatele. Produkt tedy musí co nejdříve a co nejvýrazněji zaujmout. V one to one marketingu to ale nestačí. Důležité je zapojit do procesu customerizace celou firmu. Tedy nejen konkrétní oddělení, zodpovídající za konkrétní produkt, ale i všechny další pracovníky a části procesu, které mají vliv na realizaci.

Choiceboard jako řešení pro individualizovaný marketing 

Stále více společností nabízí v dnešní době choiceboard, nebo-li interaktivní online systém, s jehož pomocí si zákazník sestaví vlastní výrobek s ohledem na vlastnosti, rozměry, design nebo cenu. To je podstatné především pro výrobní systém firmy, která se řídí dle přání zákazníka nákupem součástek potřebných k sestavení výrobku. Choiceboard tedy slouží jako pohodlný nástroj k definici požadavků zákazníkem a zároveň customerizaci firmy z hlediska vymezení produktu. Firma se tady již nemusí zavděčit individuálním požadavkům zákazníků, ale naopak zákazníkům propůjčuje prostředky k návrhu vlastního výrobku. 

Customerizace je k dispozici bez dodatečných plateb

V Rakonu je od počátku jasné, že nízké náklady a vhodný sortiment jsou nezbytné atributy pro úspěšnou existenci podniku na současném trhu. Dalšími podmínkami jsou požadované nabídky výrobků, respektování potřeb zákazníků, optimální délka výroby, přímá distribuce a především nulové vstupní náklady při požadavcích na atypická řešení. Právě tento mix dokázala firma velmi dobře zvládnout a uspět na náročném evropském trhu.